Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky, důležité zákony

Obecně závazné vyhlášky, důležité zákony

Místní vyhlášky

Číslo Název vyhlášky Schváleno  Účinnost
3/2012 Místní poplatek za provoz systému sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 5.10.2012 01.01.2013
2/2012 Místní poplatek z ubytovací kapacity 15.6.2012 01.01.2013
1/2012 Místní poplatek ze psů 15.6.2012 01.01.2013
  Pasport místních komunikací- Změna č.1 16.12.2011 16.12.2011
  Pasport místních komunikací 30.6.2010 30.06.2010
3/2009  O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a o systému nakládání se tavebním odpadem 30.6.2009 15.07.2009
3/2006 O závazných částech územního plánu 16.06.2006 04.07.2006
2/2006 Požární řád obce 24.02.2006 24.02.2006
1/2006 Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet lidí 24.02.2006 24.02.2006
  Řád veřejného pohřebiště 28.04.2003 21.05.2003

Důležité směrnice

Číslo Název směrnice Schváleno Účinnost
  Jednací řád ZO Strážná 18.12.2010 01.01.2010
1/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona 12.2.2009 01.03.2009

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách