Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Jízdné IREDO

Datum konání: 25. 1. 2012

Regionální doprava v otázkách a odpovědích_1.docNový územní plán obce

Datum konání: 7. 11. 2011

Zastupitelstvo obce Vás vybízí k zaslání informací pro zpracování nového územního plánu. Bude se na něm pracovat příští rok a chtěl bychom do jeho zadání zapracovat Vaše konkrétní požadavky. V obchodě jsou k vyzvednutí formuláře, zde je prozatím přikládám v pdf. Do formuláře připište, zda byste měli zájem o dodávku pitné vody- za standardních podmínek se stanovením vodného dle nákladů na provoz vodovodu. Vyplněné je do konce listopadu dodejte na OÚ, nebo v obálce nechejte v obchodě.
Děkuji
PS: posílejte i na e-mail: starosta@strazna.cz

uzemni plan.pdfUpozorňujeme občany, soukromě hospodařící rolníky a podnikatele!

Datum konání: Komunální odpad

Obec je povinna likvidovat komunální odpad vzniklý provozem domácností, nikoli vzniklý z provozu podnikatelské činnosti.
Podnikatel je povinen vést doklady o likvidaci odpadu vzniklého z jeho činnosti a popř. mít smlouvu o zneškodňování odpadu s jiným subjektem. Podnikatel, který chce provádět likvidaci svého odpadu přes obec, musí mít s obcí sepsanou smlouvu a uhrazenou dohodnutou částku. Likvidaci jeho odpadu spolu s komunálním odpadem platí občané Strážné a odráží se na výši poplatku.

Dále žádáme občany, aby likvidaci starých pneumatik řešili s dodavatelem nových pneumatik systémem zpětného odběru. V tomto případě je likvidace bezplatná. Při likvidaci pneumatik v rámci komunálního odpadu je tato služba placená, a to velmi draze.

Děkujeme z pochopeníDopravní integrovaný systém IREDO

Datum konání: 15. 8. 2011

Na
www.oredo.cz
byl vyvěšen
1.návrh jízdního řádu pro Pardubický kraj.
Vzhledem k množství dotazů informuji občany:
byly zaslány připomínky k navrženému jízdnímu řádu , týkající se, mimo jiné, dostupnosti Tatenic pro žáky školy.
Dnes 15.8. jsem byla telefonicky ubezpečena o snaze vyhovět naším potřebám. Koncem srpna by měl být vyvěšen 2. návrh jízdního řádu, který bude řešit náš problém.Výkup bylin

Výkup bylin.docNová služba na webu města Lanškroun

Občané města Lanškroun a celé spádové oblasti si nyní nemusí volat, zda je připraven k vyzvednutí jejich doklad. Na internetové adrese www.lanskroun.eu zveřejňujeme stav vyřízení průkazů (řidičských, občanských, cestovních). Stačí, když si uchováte pořadový lístek nebo si poznamenáte, kdy jste podali žádost, a na uvedených lanškrounských webových stránkách v sekci „Stav vyřízení průkazů“ uvidíte tabulku s textem o stavu vyřízení Vaší žádosti.Poskytování pohotovostní služby v rámci Pardub. kraje

pohotovosti.pdfTříkrálová sbírka 2011

VýtěžekSvoz popelnic

V zimním období probíhá svoz popelnic- z domů podél místní komunikace, k OÚ a to vždy ve čvrtek v 17:00 hodTřídění odpadu

Úlevy pro domácnosti, které třídí odpad.

Na ZO Strážná byl schválen návrh obecně závazné vyhlášky- o poplatcích za odpady.
Z důvodů zvýšení ceny skládkovného o 100Kč/t komunálního odpadu pro rok 2010, které je dáno zákonem, se poplatek v obci Strážná zvýší na 400 Kč/ poplatníka.
Vzhledem k tomu, že se díky třídění odpadu snižuje množství komunálního odpadu a navíc za množství vytříděného odpadu získává obec odměny, dochází ke snižování výdajů obce za odvoz odpadů. Proto se ZO rozhodlo zvýhodnit ty domácnosti, které odpad třídí.
Odevzdávejte správně vytříděný odpad:
plastové obaly- směs- pytle 110 l (k vyzvednutí na OÚ, v obchodě)
tetrapaky- pytle 80 l
papír- balík po 10 Kg.
Tyto pytle a balíky označte Vám přiděleným čárkovým kódem pro identifikaci v seznamu na OÚ. Čárové kódy k vyzvednutí na OÚ.
Dle množství vytříděného odpadu získáte pro domácnost slevu na poplatku pro rok 2010 a to:
10,- Kč za 1 pytel plastových obalů
10,- Kč za 1 pytel tetrapaku
10,- Kč za 10,- kg papíru
Pro toho, kdo třídí odpad, se zvýšení poplatu nemusí dotknout.