Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky, důležité zákony

Obecně závazné vyhlášky, důležité zákony

Místní vyhlášky

Číslo Název vyhlášky Schváleno  Účinnost

 

     

3/2023

O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 12.12.2023 1.1.2024
2/2023 O místním poplatku z pobytu 12.12.2023 1.1.2024
1/2023 Poplatek ze psů 12.12.2023 1.1.2024
1/2022 O stanovení systému odpadového hospodářství 30.6.2022 12.8.2022
  Řád veřejného pohřebiště 2.12.2020 24.12.2020
1/2020 O zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2016 5.6.2020 2.7.2020
  Pasport místních komunikací- Změna č.2 27.10.2016 27.10.2016
1/2015 Kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě veřejné zeleně na území obce 22.5.2015 19.6.2015
  Oznámení o vydání opatření obecné povahy ÚP Strážná.doc 25.7.2014 13.8.2015
1/2012 Místní poplatek ze psů 15.6.2012 01.01.2013
  Pasport místních komunikací- Změna č.1 16.12.2011 16.12.2011
  Pasport místních komunikací 30.6.2010 30.06.2010
1/2006 Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet lidí 24.02.2006 24.02.2006

Důležité směrnice

Číslo Název směrnice Schváleno Účinnost
  Jednací řád ZO Strážná 18.12.2010 01.01.2010
1/2009 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona 12.2.2009 01.03.2009

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací