Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán obce

Územní plán Obce

V pátek 25.7.2014 se koná od 19:00 zasedání Zastupitelstva obce Strážná, jehož bodem je schválení nového Územního plánu obce strážná.

Výkresová část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Výkres koncepce technické infrastruktury

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření, asanace

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Textová část

Textová část

Odůvodnění